By {0}
logo
Hebei Giant Metal Technology Co., Ltd.
맞춤 제조업체
주요 제품:단철 울타리, 임시 울타리, 체인 링크 울타리, 삼각형 굽힘 울타리, 358 보안 울타리
No. 3 울타리, 격자 구조물 및 출입문 부문 가장 인기 있는Finished product inspectionODM services availableConsolidation serviceR&D capabilities

                                      

Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
SGS Group
세계 최고의 검사 업체에 의해 현장에서 검증됨, SGS Group
2024.05.28
full-screen